BEL MIJ
BEL MIJ

Aardbeving in Nepal. Help onze getroffen collega’s en hun familieleden in Nepal.

Zoals jullie weten hebben wij een eigen studio in Kathmandu, Nepal. Midden in het gebied dat getroffen is door de verwoestende aardbevingen van eind april. Gelukkig zijn al onze collega’s in Nepal veilig en gezond, ook de directe familieleden. Wel is er veel materiële schade bij onze medewerkers. Dit varieert van een gesneuveld raam tot volledig weggevaagde huizen. Onze collega’s zullen enorm veel moeite hebben om deze klap te boven te komen.

Wat kunnen wij doen?

Ook vanuit Nederland kunnen we helpen. Wij kunnen het verschil maken voor onze collega’s en hun familieleden in Nepal. Daarom zijn we een inzamelingsactie gestart.

Directe hulp aan mensen die we kennen

De hulpactie die wij in gang zetten is anders. Direct. We bieden hulp aan onze collega’s en hun families. Dit zijn mensen die wij – en u in sommige gevallen ook – goed kennen. Wij hebben een directe lijn met Nepal. We hebben al een betaalrelatie met onze vestiging in Nepal en met de betrokken slachtoffers. Wij weten waar het geld terechtkomt.

Hulp aan extended families

Nepal kent de zogenaamde “extended family” structuren. Dat wil zeggen dat families veelal samenwonen met meerdere generaties van opa’s en oma’s, broers, zussen en kinderen. Een huis kan zo wel een tiental mensen herbergen. Deze families zijn allemaal geraakt door deze ramp en hebben hulp nodig. In totaal hebben meer dan 1.000 mensen die wij kennen hulp nodig. Onze, maar zeker ook uw hulp.

Hoe gaan we het aanpakken?

We weten nog niet wat er exact nodig is. Daarvoor is het nog te vroeg. Maar we willen klaar zijn om direct te kunnen schakelen als het nodig is. Het duurt sowieso al 3 dagen voordat geld van Nederland in Nepal aankomt. Dat betekent dat we nu geld moeten inzamelen om er zeker van te zijn dat we vrijdag aanstaande al aan de slag kunnen. Uw hulp is daarbij hard nodig!

Hoe kunt u helpen?

U kunt helpen door een bedrag te storten op de rekening van Grafi Offshore NL38 INGB 0665 4509 58 te Willemstad onder vermelding van Hulp Nepal. We gaan helpen in volgorde van nood. Hierbij geldt: de ergste nood verhelpen we eerst. Eerst de mensen, daarna de primaire voorzieningen. Waarom geld storten op de rekening van Grafi Offshore? Omdat het oprichten van een stichting langer duurt dan wij wensen. We hebben NU uw hulp nodig. Bovendien hebben we via deze rekening al een betaalrelatie met onze vestiging in Nepal en met de betrokken slachtoffers. Goederen sturen is geen optie. Dit duurt te lang. En waarschijnlijk komen goederen het land niet eens binnen op dit moment.

Wij houden u op de hoogte

Natuurlijk houden wij u op de hoogte waar het geld terecht is gekomen en wat er mee gedaan is. Dit communiceren wij via onze nieuwsbrieven en deze website. Wilt u er zeker van zijn dat u onze updates per mail ontvangt? Vermeld dan bij het overmaken uw e-mailadres bij de omschrijving. Ook wij hebben een hekel aan spam, we zullen uw e-mailadres niet misbruiken!

Namens iedereen bij Grafi Offshore alvast enorm bedankt voor jullie steun!

Het hele team van Grafi Offshore Nepal en Grafi Offshore Nederland
Frank de Jong

Besteding van de gelden

Gestorte bedragen worden 1 op 1 doorgezet naar onze rekening in Nepal. In Nepal wordt een inventarisatie gedaan van de nood van en hulp aan de betrokken families en worden er prioriteiten gesteld. Bij de prioriteiten geldt: eerst persoonlijke hulp (ziekenhuiskosten bijvoorbeeld) en de primaire levensbehoeften (huis en voedsel), daarna hulp voor de opbouw.

De lokale externe accountant zal toezien op de bestedingen en hiervan verslag leggen. Geld dat overblijft zullen we storten op de rekening van Artsen zonder Grenzen.

Our Clients